توزیع سود خالص درآمد فولاد اکسین خوزستان بین سهامداران

برای نخستین بار ۲۰ درصد سود خالص درآمد فولاد اکسین خوزستان بین سهامداران توزیع شد.


مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان گفت: بعد از بهره برداری از شرکت فولاد اکسین در سال ۸۸، در ۱۰ سال اخیر به علل مختلف که هم منشا داخلی و هم منشا خارجی داشت، بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان شرکت دچار زیان شد.

او افزود: این وضعیت بحران های زیادی را برای این شرکت با تولیدات منحصر به فرد در حوزه های مختلف ایجاد کرده بود که ذکر آن ها مکرر با اصحاب رسانه در میان گذشته شده است.

ابراهیمی اظهار داشت: بعد از گذشتن از این دوران سخت و تحولاتی که در ساختار مدیریتی و تولیدی اکسین طی ۲ سال گذشته شکل گرفت، برای اولین بار بر اساس تصمیم سهامداران شرکت فولاد، تقریبا ۲۰ درصد سود خالص سال ۹۸ که حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بود، میان سهامداران توزیع و تقسیم شد که در نوع خود یک رکورد به شمار می آید.

مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان تصریح کرد: ۴۰ درصد از سهام اکسین متعلق به گروه ملی از شرکت های زیر مجموعه بانک ملی، ۳۰ درصد از سهام آن متعلق به شستا زیر مجموعه تامین اجتماعی، و ۳۰ درصد دیگر از سهام این شرکت ازآن صندوق بازنشستگی کشوری است.


رشد ۳۷۰ درصدی موجودی مواد اولیه در فولاد اکسین خوزستان
وی ادامه داد: می توان گفت میلیون ها هموطن ایرانی تحت پوشش تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری، مستمری بگیر و کارگران زحمتکش و سرمایه گذاران بانکی از موفقیت ها و سود های فولاد اکسین که اخیرا به دست آمده بهره مند شده اند و انتظار می رود همه افراد حقیقی و حقوقی که پیشرفت خوزستان و صنعت فولاد کشور را دوست دارند دلسوزانه تلاش کنند تا ضمن ایجاد ثبات و آرامش در شرکت فولاد اکسین این رود سوددهی نیز تداوم یابد.