مشارکت گل گهر در طرح‌های کلان توسعه استان افزایش می‌یابد

دکتر علی زینی وند استاندار کرمان دیروز دوشنبه در نخستین جلسه کاری اش در تهران با جمشید ملارحمان، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر دیدار و گفت و گو کرد. در این دیدار روند اجرای طرح های توسعه ای گل گهر مورد بررسی قرار گرفت.


به نقل از پیام آوران معدن و فولاد، دکتر علی زینی وند استاندار کرمان دیروز در نخستین جلسه کاری اش در تهران با جمشید ملارحمان، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار روند اجرای طرح های توسعه ای گل گهر مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل این شرکت همچنین درباره طرح های مسئولیت اجتماعی شرکت در شهرستان سیرجان هم توضیحاتی ارایه کرد. دکتر زینی وند با تشکر از نقش موثر گل گهر در اجرای طرح های کلانی مانند انتقال آب خلج فارس به استان بر تداوم و تقویت این رویکرد تاکید کرد.

استاندار کرمان گفت: «ما در پی تحقق توسعه متوازن در استان هستیم و شرکت های بزرگ همچون گل گهر باید با همین رویکرد به اجرای طرح های اقتصادی استان وارد شوند». استفاده از ظرفیت گل گهر برای تامین مالی طرح های اقتصادی استان از مسیر بازار سرمایه یکی دیگر از نکات مورد تاکید زینی وند بود.