آهن کشی آسانسور آهن نت

آهن کشی آسانسور، عملیاتی است که برای راه انداختن آن صورت می گیرد. نحوه شاسی کشی یا آهن کشی از لحاظ شاقول بودن، محل ورود بارهای سازه و میزان مصالح مورد نیاز یا همان آهن آلات، دارای نکاتی است که توجه به آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطلب، کلیه نکات این کار را با شما در میان خواهیم گذاشت.


آهن کشی آسانسور چیست؟

آهن کشی آسانسور، شامل اجرای سازه در چاه آسانسور می شود. این سازه، همه بارهای آسانسور را تحمل می کند و محل اتصال ریل های آن است. سازه آسانسور از ستون‌ها (که در چهار گوشه جای می گیرند، نبشی 10)، کلاف بندی (که با فاصله های صحیح از یکدیگر در طرفین چاه به جز ورودی آن اجرا می گردد، ناودانی 8) و کلاف آخر که مربوط با سقف چاه است، تشکیل می شود.


آهن کشی آسانسور در ساختمان‌های اسکلت فلزی

در ساختمان های اسکلت فلزی، در صورتی که یکی از ستون های خود ساختمان در گوشه چاه آسانسور قرار داشته باشد، می توان تیرآهن آن را به عنوان یکی از ستون هایی که برای آسانسور مورد نیاز است، مورد استفاده قرار داد. در ضمن می شود از حلقه کلاف بندی طبقه ها نیز در نقش یکی از کلاف های مورد نیاز برای سازه آسانسور بهره جست. معمولا در ساختمان های دارای اسکلت فلزی، پل گرفتن از ساختمان برای شاسی کشی ساده تر است.


آهن کشی آسانسور در ساختمان های اسکلت بتنی

نکته ای که در اجرای آهن کشی آسانسور در ساختمان های اسکلت بتنی مهم است، محل قرارگیری پلیت‌هاست. کارفرما باید در زمان بتن ریزی سقف ها، محل قرار گرفتن پلیت ها را که برای اتصال ستون ها به طبقه ها مورد استفاده قرار می گیرد، فراهم نماید. بهتر است پلیت ها به جای حالت سپری روی سقف و چهار کنج چاه آسانسور اجرا شوند، زیرا به این شکل، بار حاصل از ستون به خوبی تحمل می شود. نیاز است برای پل گرفتن از ساختمان به سازه آسانسور، در هر چهار گوشه چاه آسانسور و در هر طبقه، پلیت قرار داده شود.


خط تراز و شاقول ریزی چاه آسانسور

خط تراز یا خط مبنا خطی است که شاسی کشی آسانسور از سمت ورودی باید با آن موازی باشد که ممکن است یک دیوار در جلوی چاه یا لبه پشت بام منظور شود. اگر در چاه آسانسور، ناشاقولی وجود داشته باشد و پودرها و تیرها عقب و جلو باشند، برای در آوردن خطای چاه شاقول ریزی انجام می شود.


چاهک

فاصله کف چاه آسانسور تا سطح توقف اول را چاهک می‌نامند. در آسانسورهای معمولی، با سرعت یک متر بر ثانیه، مینیمم اندازه چاهک، 140 سانتی متر لحاظ می‌شود.


اورهد یا فضای بالاسری

به فاصله کف توقف آخر تا سقف چاه نیز اورهد گفته می‌شود. در آسانسورهای معمولی با سرعت یک متر بر ثانیه، مینیمم اندازه اورهد در حدود 390 سانتی متر لحاظ می شود. به طور معمول، ارتفاع طبقه ها چیزی در حدود 330 سانتی متر در نظر گرفته می شود.


کلاف بندی

با در نظر گرفتن اندازه‌های به دست آمده از چاه، آهن آلات کلاف برش داده می‌شوند. در آسانسورهای وزنه پشت هر کلاف، یک ناودانی پشت چاه با ابعاد عرض چاه و دو مورد نیز برای طرفین با ابعاد عمق چاه در نظر گرفته می‌شود. در ورودی آسانسور از کلاف استفاده نمی‌شود. در ضمن، کلاف‌ها باید به صورت تراز اجرا گردند.


محاسبه آهن آلات مورد نیاز برای شاسی کشی آسانسور

اولین چیزی که برای محاسبه آهن آلات مورد استفاده برای چاه آسانسور باید بدانیم، ارتفاع کل سازه است. با در نظر گرفتن تعاریف چاهک، فضای بالاسری و ارتفاع طبقات می‌شود ارتفاع کل شاسی کشی را به دست آورد. مقدار آهن آلات مورد استفاده برای یک آسانسور با 6 توقف و ظرفیت 6 نفر با اندازه 170 * 170، وزنه پشت و سیستم تعلیق یک به یک با درب اتوماتیک و سرعتی معادل یک متر بر ثانیه به شرح زیر است:


ستون‌ها: 15 نبشی با نمره 10

کلاف‌ها: 11 ناودانی با نمره 8

دال: 4 تیر آهن با طول معادل چاه و نمره 18

پلیت‌ها و ریل‌ها: 8 پلیت 30 * 30

زیر آهن دال: 10 نبشی بریده 10 * 10 * 10

اتصال ستون و پلیت: 50 پلیت 10 * 20

درب اتوماتیک: 4 شاخه نبشی با نمره 5 برای سر و 4 ناودانی 6 یا 8 برای زیر


دیگر نکات آهن کشی آسانسور

1- بعد از این که آهن آلات نصب شدند، باید سریعا از ضد زنگ استفاده کرد.

2- باید این را در نظر گرفت که در رابطه با بارهای وارده بر اسکلت چاه آسانسور، با در نظر داشتن شرایط چاه در وضعیت عادی، به غیر از نیروی حاصل از ریل ها، بقیه وزن تجهیزات بر دال بتنی که سطح زیر موتور می باشد، اعمال می شود.

3- اگر کارفرما در محکم سازی و مسلح کردن دال بتنی دقت کافی به خرج ندهد، شرکت ارائه دهنده خدمات باید در هنگام اجرای مکانیک آسانسور، بار استاتیکی آن را روی کلاف آهن دال اعمال کند، به این شکل که دو تیر آهن 16 با ابعاد معادل عرض یا عمق چاه فراهم شده و دو سر کلاف تیر آهن دال به این دو تیر آهن متصل می شود. شاسی موتور روی این دو جای خواهد گرفت. به این شکل، بار اسکلت آسانسور روی کلاف تیر آهن دال و کل شاسی کشی اعمال می شود و هیچ وزنی به دال بتنی تحمیل نخواهد شد.